ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานเน็ตเวิร์ค ตั้งแต่อุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทาง อย่างครบวงจร สินค้าทั้งหมดควบคุมคุณภาพจากประเทศอังกฤษ ผลิตภายในมาตรฐานสากล ISO9001:2008 และยังมีมาตรฐานรองรับเฉพาะทาง สำหรับสินค้าทุกประเภท

โทร: 083 008 6560 sales@fibreconnex.co.th

Large Modal

Large modal popup for extra large content, you can do this by choosing the large modal size from shortcode features, this will apply a wider larger popup style for the modal content.

Small Modal

Large modal popup for extra small content, you can do this by choosing the small modal size from shortcode features, this will apply a wider smaller  popup style for the modal content.

Gallery Modal

In this modal popup you can add the Gallery Images and then you can navigate between them within this modal content.

Google Map Modal

In this modal popup you can add the login form and then perform your login functionality code within this modal content.

With Love..

Find Out What We Present For You!!!

With Love..

Find Out What We Present For You!!!

Youtube Video Modal

Youtube video modal popup has some setup to be done, add the modal shortcode, then add a new video shortcode inside it and add the video URL Ex: http://www.youtube.com/embed/loFtozxZG0s”, this will add the link to the youtube video iframe source.

Modal On Image

Econo is a Responsive Multi-Concept WordPress Theme built using HTML5/CSS3 features and suitable for creative companies, agencies, and freelancers which need a professional way to showcase their projects. built using HTML5/CSS3 way to showcase their projects, services.